Familie perikelen zijn van alle tijden.

In de eerste week van 2022 maakte het Netwerk Notarissen bekend dat zij voorstander is van aanpassingen in het erfrecht. Dit, omdat het erfrecht geen gelijke tred houdt met de maatschappelijke ontwikkelingen.
Familie staat voor sommigen op nummer één, maar voor anderen absoluut niet. Notarissen merken al jaren dat familiebanden losser worden en vinden daarom dat het erfrecht daarop aangepast moet worden.
Soms komt het door een conflict, bij anderen is het contact verwaterd. Notarissen zien al jaren dat er meer familie wordt onterfd. Onterfde kinderen houden nog wel altijd recht op hun zogenaamde 'legitieme portie'. 87 procent probeert dat wettelijke deel ook op te eisen.

Stacks Image 201

afbeelding: https://pxhere.com

Image
In het Gorcums archief vond ik een afschrift van een testament dat handelde over de erfenis van Peter de Zeeuw. Peter was het enige kind van Sander de Seeuw en zijn vrouw Maria Glavimans. Zij was afkomstig uit ’s-Grevelduin-Capelle, tegenwoordig Sprang-Capelle in de buurt van Waalwijk. Sander en zijn broer Nanning vonden beiden hun bruid in s-Grevelduin-Capelle. Zeker in die tijd was dat echt niet in de buurt. Maar wie weet gingen ze markten af en liepen ze op die manier de dames tegen het lijf.
Waar het huwelijk tussen Sander en Maria slechts één kind voortbracht, konden Nanning en zijn vrouw Beatrix zich verheugen in een omvangrijker nageslacht.
Toen Peter nog vrijgezel was, liet hij op 30-jarige leeftijd zijn testament opmaken. In dat testament wijst hij zijn vader Sander aan als enige erfgenaam. Mocht deze niet meer in leven zijn dan wijst hij de erfgenamen aan van zijn inmiddels overleden moeder Maria. Maar dan moet wel eerst gezocht worden naar eventuele erfgenamen uit zijn vader’s lijn. Echter, wanneer zijn moeder’s familie zou erven, dan worden daarbij uitdrukkelijk uitgesloten zijn oom Nanning de Zeeuw en diens dochter Elske (of Eelke). Vader Sander is ook aanwezig bij het opstellen van het testament en verklaart ook dat zijn broer en diens dochter zijn uitgesloten van de erfenis.
……’dit vervolgens niet mede erven sullenen dit om reden de testateur daar toe te moveren’……
Nu is niet meer na te gaan wat er gespeeld heeft. Peter had al de nodige bezittingen, zoals ‘De helft in ses geerden wijlant gelegen onder Nederveen Cappel gemeen met de secretaris Crol, een morgen lant gelegen onder Weerthuijsen genaamt de Griend en dan een somme van vijhondert gulden in goud.’
Waarschijnlijk liep het niet zo’n vaart. Peter werd uiteindelijk 79 jaar oud en kreeg samen met z’n vrouw nog zes kinderen. De erfenis zou ongetwijfeld naar een van hen zijn gegaan. En zo binnen de familie gebleven zoals hij gewild had.
Zelf heb ik in de loop van de tijd ervaren dat een goede familieband van grote waarde is. Dus voor mij alle reden om niet teveel morrelen aan het erfrecht. Dat neemt niet weg dat het verstandig is als je zaakjes regelt dingen regelt wanneer het nog kan.